Onbetaalbaar.jpg

Vrijwilligers

 

 

Inloophuis 'Den Helder en omstreken' is een vrijwilligersorganisatie, die een gastvrije ontmoetingsruimte aanbiedt, waar mensen met een levensbedreigende ziekte en hun  naasten binnen kunnen lopen om een kopje
koffie te drinken, een praatje te maken of even rustig te zitten.

 

Onze vrijwilligers zijn geen hulpverleners maar willen medemens zijn.

 

De vrijwilligers treden op als gastvrouw/heer, als activiteiten begeleider of in een ondersteunende rol.Indien u werk van het Inloophuis van harte onderschrijft en zelf uw steentje wilt bijdragen in het daadwerkelijk ondersteunen van mensen die een levens bedreigende ziekte hebben, loop dan eens binnen gedurende de openingstijden of neem contact op met de voorzitter van het Inloophuis Den Helder e.o.: Liesbeth de jong .


Info@inloophuisdenhelder.nl

of bel naar het Inloophuis Den Helder

0223-747041

U zult vervolgens worden uitgenodigd voor een nader gesprek.

 
n.b. de gemeente Den Helder heeft voor alle vrijwilligers, werkzaam in haar gemeente, een WA en ongevallen verzekering afgesloten bij de Raetsheren van Orden. Zie voor de polisvoorwaarden van deze verzekering
 www.rvho.nl –documenten - dekkingsoverzicht vrijwilligerspolis.

Wij verwachten van onze vrijwilligers in het algemeen dat zij:

 • een ‘warm hart’ hebben voor mensen.

 • affiniteit hebben met de problematiek van de bezoekers.

 • onze doelstellingen respecteren.

 • in staat zijn om gastvrijheid en gezelligheid te bieden

 • makkelijk contact leggen en goed kunnen luisteren. 

 • wat in vertrouwen is verteld, niet verder te vertellen.

 • op een open wijze mensen tegemoet treden.

 • om kunnen gaan met mensen met een ander normen- en waardepatroon dan je zelf hebt.

 • plichtsgetrouw zijn.

 • op vaste momenten beschikbaar zijn

 • flexibel zijn

 • de bereidheid hebben om ook enig praktisch en huishoudelijk werk te doen, t.w. koffie zetten, de
  ruimte in gereedheid brengen, opruimen etc.

 • in teamverband kunnen werken.

 • bereid zijn om zich te scholen.

 • aanwezig zijn op de vrijwilligersbijeenkomsten.

Per functie zijn een aantal specifieke vaardigheden van belang.


Van ons kunt u verwachten:

Dat wij zullen zorgen voor een prettig werkklimaat. Regelmatig zullen er vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd worden.